Pirmās šķiras palešu sagataves (brusas) kvalitātes prasības ×

Sugas: priede, egle, alksnis, apse un bērzs

Nav pieļaujami:

 1. Miza un lūksna (gan uz materiāla, gan starplikām un paliktņiem)
 2. Kukaiņu bojājumi (gan uz materiāla, gan starplikām un paliktņiem)
 3. Trupe un puve
 4. Ārā krītoši zari
 5. Vecs/ ilgi uzglabāts materiāls
 6. Atkāpe no zāģējuma taisnstūra ģeometrijas, kā arī acīmredzams materiāla izliekums

Skaidas:

 1. Skaidām no materiāla principā ir jābūt notīrītām.

Bomkante (lokmala):

 1. Principā Materiāls tiek ražots bez bomkantes (lokmalas)
 2. Izņēmuma kārtā maksimāli pieļaujamā bomkante (lokmala):
  • 10% no biezuma  10% no platuma  50% no dēļa garuma

​Šāda bomkante (lokmala) pieļaujama ne vairāk kā 10% no gabaliem pakā

Zilējums:

 1. Materiālam principā zilējums nav pieļaujams      

Zāģmērs:

 1. Materiālam jābūt zāģētam ar uzlaidi nožūšanai
 2. Minimālais zāģmērs tiek norādīts specifikācijā

Zāģēšanas pielaides:

No zāģmēra  
Biezumā  un Platumā -0 / +3 mm
Garumā ( līdz 1800 mm)  -3 / +0 mm
Garumā ( 1800 mm un garāks) -0 / +10 mm
Viens gals negarināts ( 2250/2400/3000 mm ) -0 / +200 mm

Pielaidēm neatbilstošs Materiāls netiek pieņemts.

Pakošana:

 • Skuju koki un lapu koki tiek pakoti atsevišķās pakās. Sugas pakās var tikt jauktas.
 • Pakā tiek pakots tikai viena izmēra Materiāls.
 • Pakojot lieto 8 – 12 mm biezas starplikas un 70 – 75 mm biezus paliktņus.
 • Starplikas izvieto ik pa 3 rindām.
 • Ziemas periodā var tikt piemērotas Ziemas pakojuma prasības staplikas izvietojot katrā rindā.
 • Materiāls, kas īsāks par 800 mm, tiek pakots dubultā vai trīskāršā pakā uz kopēja paliktņa.
 • Gabalu skaits pakā ir stingri reglamentēts un tiek norādīts LĪGUMĀ.
 • Katra paka tiek sastiprināta ar ne mazāk kā 3 metāla vai kvalitatīvām plasmasas lentām.
 • Ziemas periodā, kā arī karsēšanai paredzētā materiāla pakošanai var tikt piemērotas īpašas prasības, kas tiek saskaņotas atsevišķi.

Marķējums:

Ja vien savādāk nav norādīts LĪGUMĀ, Materiāls tiek piegādāts BEZ JEBKĀDA MARĶĒJUMA.