Pirmās šķiras palešu sagataves (dēlīši) kvalitātes prasības ×

Sugas: priede, egle, alksnis, apses un bērzs

Nav pieļaujami:

 1. Miza un lūksna (gan uz materiāla, gan starplikām un paliktņiem)
 2. Kukaiņu bojājumi (gan uz materiāla, gan starplikām un paliktņiem)
 3. Trupe un puve
 4. Ārā krītoši zari
 5. Vecs/ ilgi uzglabāts materiāls
 6. Atkāpe no zāģējuma taisnstūra ģeometrijas, kā arī acīmredzams materiāla izliekums

Skaidas:

 1. Skaidām no materiāla principā ir jābūt notīrītām.

Bomkante (lokmala):

 1. Principā Materiāls tiek ražots bez bomkantes (lokmalas)
 2. Izņēmuma kārtā maksimāli pieļaujamā bomkante (lokmala): 
  • 10% no biezuma  10% no platuma  50% no dēļa garuma

​Šāda bomkante (lokmala) pieļaujama ne vairāk kā 10% no gabaliem pakā

Zilējums:

 1. Materiālam principā zilējums nav pieļaujams    

Zāģmērs:

 1. Materiālam jābūt zāģētam ar uzlaidi nožūšanai
 2. Minimālais zāģmērs tiek norādīts specifikācijā

Zāģēšanas pielaides:

No zāģmēra  
Biezumā līdz 25 mm -0 / +2 mm
Platumā, kā arī Biezumā virs 25 mm  -0 / +3 mm
Garumā  -3 / +0 mm

Pielaidēm neatbilstošs Materiāls netiek pieņemts.

Pakošana:

 • Skuju koki un lapu koki tiek pakoti atsevišķās pakās. Sugas pakās var tikt jauktas.
 • Pakā tiek pakots tikai viena izmēra/garuma Materiāls
 • Pakojot lieto 8 – 12 mm biezas starplikas un 70 – 75 mm biezus paliktņus
 • Atkarībā no materiāla biezuma starplikas izvieto:                        

  11 - 24 mm ik pa 10 rindām
  25 - 45 mm ik pa 5 rindām
  46 mm un biezāks ik pa 3 rindām
 • Ziemas periodā var tikt piemērotas Ziemas pakojuma prasības:                        

  11 - 29 mm ik pa 2 rindām
  29 mm un biezāks katrā rindā
 • Materiāls, kas īsāks par 800 mm, tiek pakots dubultā vai trīskāršā pakā uz kopēja paliktņa
 • Gabalu skaits pakā ir stingri reglamentēts un tiek norādīts LĪGUMĀ
 • Katra paka tiek sastiprināta ar ne mazāk kā 3 metāla vai kvalitatīvām plasmasas lentām
 • Ziemas periodā, kā arī karsēšanai paredzētā materiāla pakošanai var tikt piemērotas īpašas prasības, kas tiek saskaņotas atsevišķi.

Marķējums

Ja vien savādāk nav norādīts LĪGUMĀ, Materiāls tiek piegādāts BEZ JEBKĀDA MARĶĒJUMA.